Zadanie polegało na odgadnięciu w jakim miejscu znajdują się teraz bohaterowie najnowszego opowiadania "Światło".
Odpowiedź najbardziej zbliżona do prawdziwej wersji, lub najbardziej kreatywna, miała być nagrodzona dedykowanym egzemplarzem wymienionej książki. 
Niestety, nikomu nie udało się odgadnąć miejsca pobytu bohaterów książki. Zatem konkurs nie został rozstrzygnięty. 
I niech tak już pozostanie...