Biografia

      Tomasz Hejnowicz (ur. 1958) 
 • Przez całe życie był ściśle "związany" z oświatą i edukacją. 
 • Mieszkał w budynku szkoły od dzieciństwa do 25 roku życia. 
 • Ukończył pierwszą w historii maturalną klasę repetentów. 
 • Uczęszczał do różnych szkół średnich.
 • Uprawiał wyczynowy sport.
 • Pracował fizycznie, jednocześnie studiując.
 • Studiował socjologię, ukończył pedagogikę i dodatkowo studia podyplomowe. 
 • Ożenił się, ma dorosłego syna, jest dziadkiem dwojga wnucząt.
 • Po studiach odbył obowiązkową służbę wojskową.
 • Pracował w dużych i znanych instytucjach.
 • Pomimo wielokrotnego udzielania pomocy medycznej i wykonania zabiegów chirurgicznych, przeżył i wyzdrowiał.
 • Ponad 25 lat uczył informatyki i techniki.
 • Był wychowawcą, nauczycielem i przedstawicielem oświatowego związku zawodowego. 
 • Do czasu konfliktu z dyrekcją szkoły, był wielokrotnie i systematycznie nagradzany.
 • Został nagrodzony przez prezydenta miasta za osiągnięcia i innowacyjność w miejscu pracy.
 • Wygrał dwie sprawy w Sądzie Pracy.
 • Skradziono mu dwa samochody, wygrał w konkursach dwa samochody
 • Został odznaczony medalem "Wierni Tradycji" za działalność w KHZGTPPW.
 • W 2014 roku otrzymał należne świadczenie emerytalne.
 • Mieszka w Poznaniu.